Friday, August 04, 2006

Viikonloppuvisa

Tädädätättädää! Tiiiiällä tuas. Voe yhen kerran, nyt on nimittäen sillä laella, että tuolla savommualla olj Arpitraario, eli Arbitrario -niminen orkesterj. Jos out oekein noheva, niin tiijät varmaannii, kettee siinä musisoe. Jos tiiät yhennii niin et ou ihan vötkylä. Jos tiijjät vielä lissee, eli mittee niitten reenikämpän seinällä luk, niin ennee yks vastaas pittäes tietee ja olla kaekkein noppein, niin suat MOS-paejan ikomaks. Mikä oli sitten se seuraava pänti Arbitrarion jäläkeen, suunnilleen samoella hemmoella.

Kirjoitti Antti Huttunen @ 5:46 AM