Tuesday, May 09, 2006

Abstraktio ja konkretia

Edellisestä jatkaen. Ollaan tilanteessa, jossa yhteisöjen kautta on sitten uitu yksilön tietoisuuteen. Siitä alkaa toinen matka. Jos kysymyksessä on ensikohtaaminen, alkaa vaiheittainen siirtyminen itse asiakkuutta kohti - edellyttäen, että siihen on potentiaali.

Tässä vaiheessa on merkityksellistä kuinka ihmiselle esittäydytään ja toisaalta myös se, millaista informaatiota yksilön ja häntä määrittävien yhteisöjen välillä kulkee (siis maine, joka muokkaa jatkuvasti yksilön tiedostamaa brändiä). Näiden kahden asian pitää olla linjassa ja tässä vaiheessa historian muuttaminen on vähintäänkin vaikeaa. Loppu tästä reitistä onkin tuttua, myynnin ja markkinoinnin harmonista yhteistoimintaa. Ratkaisevaa on se, mikä yrityksen palvelun tai tuotteen arvo, merkitys on yksilölle.

Ollaan vaiheessa, jossa yksilö on osa yrityksen asiakasyhteisöä. Yksilö toimii parhaimmillaan kanavana, joka välittää paitsi tietoa yrityksestä yhteisöihin, myös toisin päin. Tästä syystä informaatiologistiikka suunnitelun kannattaa huomioida, ettei rekka vain aja kipatakseen lastia määrän päähän ja palaatyhjänä takaisin, vaan tuomisina on paluupostia - muodossa tai toisessa.

Yksilö on kuin hermosolu, joka haurastuu tai hänen ehtyy välittämänsä informaatiovirta, jos sitä ei ruoki. Tarvitaan markkinoinnin verisuonet, jotka kuljettava uutta ravinnetta. Tarvitaan katalyyttistä mainontaa. Jos yleisellä tasolla mitään merkityssisältöjä on löydettävissä, niin usko, luottamus ja valinta lienevät ne, mitä viestinnän pitää vahvistaa.

Yhteisö ja yritys voidaan nähdä myös reseptoreina, yksilö välittäjäaineena. Välittäjän ja reseptorin täytyy olla yhteensopivia. Tarpeet, paikka, hinta ja muut tutut ovat taustalla, mutta systeemin tehon huomioiden myös arvoyhteensopivuus on tärkeää. Yksilö hakeutuu nimenomaan ajan, paikan ja identiteettinsä mukaan kiinni sopivimpaan rajapintaan. Sitä määrittää arvoyhteensopivuus. Hyvänä esimerkkinä vaikkapa SOK, jonka menestyksen kulmakiviä on arvoyhteensopivuus ja siitä muodostuva yhteisöllisyys.

Mitä nämä verisuonet sitten ovat? Kaikki muodot, joissa yritys konkretisoituu ihmiselle. Palvelu, mainonta, mainokset, WOM, kokemukset... Kaikki ärsykekynnyksen ylittävä - tiedostamaton ja tiedostettu.

Toivottavasti joku edes ymmärsi jotain. Olen täysin varma, että jossain tämä kaikki on selitetty paljon paremmin ja tutkittu läpikotaisin. Ei ole vaan tullut vielä minulle vastaan.

Kirjoitti Antti Huttunen @ 3:24 AM