Wednesday, August 01, 2007

Tunnetut tavaramerkit

Huomio, huomio! Patentti- ja rekisterihallitus ilmoitti ottavansa käyttöön uuden, laajalti tunnettujen tavaramerkkien luettelon. Jos tällainen yritykselläsi sattuu olemaan tällainen, niin sen voi ilmoittaa uudeen rekisteriin 15.8. alkaen.

Päätös uudesta rekisteristä tehtiin jo kesäkuussa ja kiitettävän nopeasti se toteutetaan myös käytännössä. Luettelo ei ole tavaramerkkirekisterin osa, vaan selkeästi erillinen tietokanta. Sen tarkoitus on palvella elinkeinoelämää, asiamiehiä ja kaikkia muita tahoja, joilla syystä tai toisesta on tarvetta saada tietoa laajalti tunnetuista merkeistä.

Mikäli virasto käsitellessään myöhempiä tavaramerkin rekisteröintihakemuksia havaitsee tutkimuksissaan luetteloon merkityn sekoitettavissa olevan merkin, ilmoitetaan tästä niin hakemuksen tekijälle kuin aikaisemman laajalti tunnetun merkin haltijalle riippumatta siitä mihin luokkaan tai luokkiin merkkiä haetaan rekisteröitäväksi.

Luettelon tietoa ei tavaramerkin rekisteröintihakemusten osalta oteta huomioon viran puolesta relatiivisena esteenä.

Merkintä luettelossa pysyy voimassa 5 vuotta, jonka jälkeen merkintä voidaan hakemuksesta uudistaa. Uudistamisen yhteydessä pitää toimittaa näyttö merkin tunnettuudesta samoin kuin hakemusvaiheessa. Näyttö voi tällöin tapauksesta riippuen olla vähäisempikin.

Luettelon tarkoituksena on lisätä tietoisuutta laajalti tunnetuista tavaramerkeistä ja siten ehkäistä ennalta ristiriitatilanteiden syntymistä. Luetteloa koskeviin ratkaisuihin ei ole valitusoikeutta.

Kirjoitti Antti Huttunen @ 9:38 PM